Ontstaan van onze vereniging

Hoe is het allemaal begonnen

Een stukje “geschiedenis” over het ontstaan van onze wandelvereniging.

In het jaar 1964 was er in Escharen een jeugdvereniging met de naam SAVA.

Van deze vereniging ging een groepje leden in de buurdorpen wandeltochten meelopen. Naarmate deze groep groeide en er steeds vaker werd gewandeld, gingen er stemmen op om een Wandelvereniging op te gaan richten.

In 1965 was het dan zover; enkele leden van SAVA nl. Mej. Thijsen en de heren P. Derks en L. Willems kwamen bij elkaar om de zaak aan het draaien te krijgen en er werd besloten om met één groep uit te komen, en wel op de 10 km afstand.

De oprichting was een feit.

In het jaar 1966 werd besloten om zich officieel bij de wandelsportbond te laten registreren. Op 14 oktober van dat jaar werd een vergadering belegd om tot toetreding te komen bij de NBWB. Aanwezig waren de heer P. Derks, L. Willems, Th. Cuppen, St .Bens en op uitnodiging de heren Y.d.Donk en Balster uit Oss van de Noord Brabantse Wandelsportbond. Dat er veel komt kijken bij de oprichting van een nieuwe vereniging moge duidelijk zijn.
Zoals o.a. bestuur en bestuursfuncties, cursussen, EHBO, leiders en verkeerscursus, contributie, clubgebouw of honk, trainingsavonden, vervoer, enz. enz.

Omdat de vereniging wel een eigen tocht wilde organiseren, moest er ontheffing worden aangevraagd bij de NBWB. Deze had als regel dat men 2 jaar ingeschreven moest staan bij de bond.Ook moest de tocht worden ingepast in het programma. Na veel vijven en zessen werd onze eerste tocht gehouden op 20 augustus 1967.
Verder was het voor iedere wandelclub natuurlijk een vereiste om onder een eigen verenigingsnaam uit te komen. de hierin zeer bedreven bondsbestuurders kwamen met het voorstel, wat we met beide handen aangrepen, nl. R.K. W.S.V. “D.E.W.”, wat staat voor: Rooms Katholieke Wandelsport Vereniging “De Esterse Wandelaars”.
In een vergadering van 27 Oktober 1966 werd onder meer besloten dat de leeftijdsgrens op minimaal 9 jaar en maximaal 16 jaar gesteld zou worden. Ook werd de contributie vastgesteld en tevens werd besloten om oud papier te gaan ophalen om de kosten te drukken. Papier ophalen gebeurde met personenauto’s, tractor met platte kar en een zelfgemaakte aanhanger met hoge rekken aan de zijkant. Nu zo’n 44 jaar later gebeurt het papier ophalen voornamelijk met kraakwagen, wat natuurlijk een vooruitgang is. Verder werd met kerst een kienavond georganiseerd om de kas te spekken.de prijzen waren o.a. 5 levensmiddelpakketten van f6,- , 24 flessen rode wijn, 20 pakjes sigaretten, 6 konijnen, 3 fazanten, 4 kalkoenen. De kienkaarten kosten f 0,10 , f 0,15 of f 0,25 al naar gelang de grootte van de prijs die verloot werd.

De vereniging groeide zo hard dat er na 2 jaar een 15 km groep en na 3 jaar een 5 km groep bijkwamen.

In 1975 werd er een tocht georganiseerd ivm het 2e lustrum en er kwamen maar liefst 1500 wandelaars naar Escharen. Dit was ook het eerste jaar dat aan de 4-daagse van Nijmegen werd deelgenomen door D.E.W. En meteen de eerste keer zonder uitvallers, wat men wel 20 jaar zo heeft volgehouden.

Ook Escharen groeide en zo konden we in 1976 ons 100ste lid inschrijven.

Het jaar 1977 was een succesvol jaar, er werden veel eerste prijzen gehaald en de 15 km groep sloot het jaar fantastisch af door kampioen te worden op de open Brabantse kampioenschappen.

Maar liefst 138 leden telde de vereniging in 1978. We werden in dit jaar ook uitgenodigd om naar het Belgische Beauraing te komen. Natuurlijk kon men deze kans op een uitstapje niet voorbij laten gaan. Het was een mooie reis en een gezellige dag, waar we lang over nagepraat hebben. Zo zijn we nog enkele malen op herhaling geweest.

1980 was het jaar dat het 15 jarige jubileum gevierd werd, en mochten we deelnemen aan het afscheidsdefilé van koningin Juliana, op paleis Soestdijk. Op de receptie van het 15 jarig jubileum werden door de voorzitter van de NBWB de heren Leo Willems (bestuurslid) en Piet Derks (voorzitter) onderscheiden. Zij bekleedden deze functies al vanaf de oprichting.

Ook werden we ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernard in 1987 weer uitgenodigd om acte présence te geven op Soestdijk.

Vanaf 1988 word in samenwerking met basisschool “De Raamdonk” ieder jaar de Avond 4 Daagse georganiseerd. De opbrengst van deze Avond 4 Daagse komt geheel ten goede aan de school, die hiermee de mogelijkheid heeft om een kind uit de derde wereld te adopteren.

Ook in 1988, 1990 en 1991 werd de 15 km groep Nederlands kampioen.

De nu nog druk bezochte winterseries begonnen in 1989.

Kortom D.E.W. is een bloeiende vereniging waar veel voor de leden georganiseerd wordt, mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers die er samen de schouders onder hebben gezet, en dit met veel liefde en toewijding doen.

Piet Derks (ere voorzitter)