"De Esterse Wandelaars"

aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland


Kienavonden


Onze kienavonden zijn de 2e dinsdag van de maand. Met uitzondering van juli en augustus wegens vakantie.

10 januari 2017
14 februari 2017
14 maart 2017
11 april 2017
9 mei 2017
13 juni 2017

Vakantie

12 september 2017
10 oktober 2017
14 november 2017
12 december 2017